FEA – Provincie Flevoland

In deze video doen verschillende Flevolanders een oproep aan creatieve geesten om zich aan te sluiten bij het campagneteam van FEA.

In 2050 moeten we CO₂-neutraal zijn, ook in Flevoland. Deze landelijke ambitie kan alleen gerealiseerd worden als er voldoende maatschappelijk draagvlak is en intensief samengewerkt wordt aan de energietransitie. Om dit draagvlak te creëren, is de Flevolandse Energieagenda (FEA) in het leven geroepen. Dit netwerk richt zich op het mobiliseren en ondersteunen van organisaties bij de ontwikkeling van kennis en projecten.

“Wij zijn Flevolanders. Samen met jou willen we werken aan een provincie die als eerste in Nederland helemaal CO2-neutraal is. We doen al heel veel, maar dit gaat natuurlijk niet vanzelf. Om de inwoners en bedrijven van Flevoland in beweging te krijgen werken we hard aan een campagne. Iedereen kan en moet zijn steentje bijdragen, dus jij ook!”

info

Klant: Provincie Flevoland
Opdrachtgever: Most Remarkable